KızılağaçMevkii Manavgat ANTALYA / TÜRKİYE Covid-19
Club Nena - ORGANİK TARIM

ORGANİK TARIM

Müşterilerimiz için kaliteyi hedef olarak seçtiğimiz CLUB NENA’ da, 2010 yılından itibaren mutfağımızda kullandığımız sebzeleri bilimsel standartlarda yetiştirmeye karar verdik. Bu amacımızı gerçekleştirmek için, Akçelik Madencilik A.Ş. şirketimize ait olan ve şimdiye kadar hiçbir tarımsal faaliyette kullanılmayan yaklaşık 80.000 m2’lik bakir alanda, yıllık mutfak ihtiyacımızı karşılamak için üretime başlamış bulunmaktayız.

Üretimimizi de tüm dünyada kabul edilen Türkiye’deki adıyla “İyi Tarım Uygulamaları” Avrupa’daki adıyla “GLOBALGAP” standardına göre sertifikalı üretim yapmak amacıyla ECAS Belgelendirme Denetim Ltd. Şti.’ ne yasal başvurumuzu 02.12.2010 tarihinde yapmış bulunmaktayız.

İyi tarım uygulamaları (GLOBALGAP) düşüncesi nereden kaynaklanmıştır?

Tarımda verimliliği artırmak için yoğun gübre ve ilaç kullanılması, aşırı sulama, toprakların rotasyona yer verilmeden tek ürün deseni ile kullanılması, toprak ve su gibi doğal kaynakların kirlenmesi ve tükenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu olumsuzluklara ilave olarak, ürünlerde insan ve hayvan sağlığı için zararlı kimyasal kalıntıların çoğalması üzerine, söz konusu olumsuzlukları gidermek için iyi tarım uygulamaları düşüncesi ortaya çıkmıştır. İyi tarım uygulamaları( GLOBALGAP) Entegre Çiftlik Güvencesi Standardı, bitkinin toprağa ekim dikiminden önceki süreçten (orijin ve tohum kontrol noktaları) yada hayvanın üretim sürecine dahil olmasından, işlenmemiş nihai ürün (imalat, hayvan kesimi veya işleme gerçekleşmemiş) sürecine kadarki sertifikalandırılmış ürünün bütün tarımsal üretim sürecini kapsar. İTU (GLOBALGAP) belgesi Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İtalya gibi Batı Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ait bir uygulama olmasına rağmen, bu uygulama Türkiye gibi AB ile ticari ilişkileri olan ülkeleri de etkilemektedir. İTU (GLOBALGAP) ile ayrıca tarımda kimyasal kullanımının belirli bir program dâhilinde azaltılması, toprak ve çevreye zarar veren uygulamaların minimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve böylece tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda İTU( GLOBALGAP ) belgesi;

  • Ürününün insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel kalıntılar içermediği,
  • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden Üretildiği,
  • Üretim sırasında insanlar ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği, üretim sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığının belgelenmesi yönündedir.