KızılağaçMevkii Manavgat ANTALYA / TÜRKİYE Covid-19
Club Nena - Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

 • İşletmemizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek,
 • Din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın istihdam fırsatları yaratarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına destek sağlamak,
 • İşletmemiz çatısı altında güvenli gıda üretimi ile atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek,
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek
 • Eğitimli çalışanlarımızı eğitimlerine uygun pozisyonlarda çalıştırmak, eğitim hayatı devam eden veya eğitim almak isteyen çalışanlarımızı desteklemek,
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında her türlü cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak,
 • Su güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek ve kişi başı su tüketimini düşürmek, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yapmak, atık su hattına gönderilmesini sağlamak,
 • Tesislerimizdeki faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, karbon salınımını ve sera gazı emisyonunu azaltmak,
 • Yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek,
 • Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde başta yöresel ve ülkesel olmak üzere global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,
 • Teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek,
 • Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak,
 • Doğal alanların ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşenleri yerine getirmek,
 • İşletmemizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,
 • Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,
 • Tesislerimizdeki faaliyetlerimizden kaynaklanan Karbon Ayak İzimizi azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve takibini sağlamak, bu bağlamda misafirlerimizi ve çalışanlarımızı ve çevremizdeki bireyleri toplu taşıma, bisiklet vb. egzoz emisyonu oluşturmayan araç kullanımına özendirmek,
 • İklim değişikliği ile birlikte gelen doğal afetlere karşı yaptığımız tatbikatlarla çalışanlarımızı bilinçlendirmek,
 • Sahilimizde Mavi Bayrak kriterlerinin devamlılığını sağlamak ve deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak, sağlıklı bir şekilde üreme ortamı oluşturmak için çalışmalarda bulunmak,
 • Tesislerimize ait karasal alanlarda ekolojik sistemi korumak, istilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı, etkin yönetim prensibine sahip olmak,
 • Sürdürülebilirlik için her türlü etkinlik ve etkileşim içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte hareket etmek, paylaşım içinde olmak.

YÖNETİM