KızılağaçMevkii Manavgat ANTALYA / TÜRKİYE Covid-19
Club Nena - Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız

Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız

 • Sürdürülebilir Tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışı esas alan, uzun dönemli ilişkiler kurarak,
 • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla karşılıklı kazanç ilkesini benimsemek,
 • İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmek
 • Yerli üretim ve hizmet sağlayıcıları tercih ederek,
 • Yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
 • İthal ürünler sadece yerel alternatifler bulunmuyorsa ya da yerel alternatifler beklenen ve istenen kalitede değilse tedarik edilmektedirler.
 • Etkin piyasa araştırması ile istenilen kalite, miktar ve zamanda, en uygun koşullarla ürün ve hizmet temini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizin, yasal yükümlülüklerini ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılıyor olanlardan tercih etmek.
 • Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, yasal mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Çevre Yönetim Sistemine veya Uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmalar arasından tercih etmek,
 • Satın Alma Süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmek.
 • Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması dikkatle yönetilmektedir.
 • Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler tercih etmek,
 • Tedarikçilerimizin, çocuk işçi çalıştırılması konusundaki ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde tanımlanan mevzuatlara uyuyor ve çocukların eğitimlerini engellemiyor olmasına dikkat edenleri tercih etmek,
 • Tedarikçilerimizi, yaban hayatını,hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat edenleri tercih etmek,
 • Tedarikçilerimizi, çalışanlarına sağladığı şartların ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olmasını ve insan haklarına önem veren paydaşlar arasından tercih etmek,
 • Tedarikçilerimizi tercih ederken; rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışmasına müsaade edecek durumlardan kaçınıyor, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını koruyor ve her alanda yasal mevzuata ve ticari etik kurallarına uygun çalışıyor olmasına dikkat etmek,
 • Satın alma aşamasında Yöresel ve Kültürel ürünler tercih edilerek, ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmek ve kültürünün tanıtımını sağlamak.

YÖNETİM